Aktuellt

Lobbykurs i september - påverka kommuner och landsting

Många organisationers och företags verksamhet påverkas av beslut som fattas i kommuner och landsting. Vår lobbykurs riktar sig till förtroendevalda och tjänstemän som vill utveckla sin egen eller sin organisations förmåga att bilda opinion och påverka lokalt och regionalt.

 

Under kursen går vi igenom grundläggande förutsättningar för att lyckas med lobbying, och hur beslutsprocesser i kommuner och landsting fungerar ur ett påverkansperspektiv. Vi belyser även hur olika medier kan användas som en hävstång i påverkansarbetet. Vi redovisar också exempel på lyckad lokal påverkan och opinionsbildning.


Under kursen får deltagarna träffa föreläsare med gedigen erfarenhet av lobbying, opinionsbildning och politiskt arbete på lokal och regional nivå.


Kursen består av två halvdagsträffar inklusive lunch i centrala Stockholm mellan 09.00 och 13.00 fredagarna den 15/9 och 22/9. I kursen ingår också ett uppföljande möte med individuell rådgivning kring de frågor deltagaren arbetar med.


Kostnad

15 000 kronor exklusive moms per deltagare. Antalet deltagare är begränsat för att möjliggöra gott om tid för individuell feedback.


För mer information och anmälan kontakta Agenda PR:

Tobias Smedberg, 0733-90 20 62, tobias@agendapr.se

big

Politiska intressentanalyser i olika nivåer

2017 är det år som i störst utsträckning avgör innehållet i den politik partierna kommer att gå till val på år 2018. Den som på allvar vill påverka politiken gör bäst i att vara aktiv med kontakter redan innan partiernas löften är formulerade och valrörelsen drar igång. 

 

Ett tidigt och viktigt steg i ett gediget påverkansarbete är att genomföra en intressentanalys. En intressentanalys handlar om att ta reda på vilka intressenter som har betydelse för din organisation och den politik din organisation är aktiv inom. I Agenda PR:s intressentanalyser kartlägger vi vilka du behöver påverka men också vilka du kan samarbeta med för att komma närmre och påverka din målgrupp. 

 

I en fördjuning bistår vi även med kartläggningar av vad intressentgruppen har för uppfattningar om din organisation. Upplevs ni som en relevant aktör att lyssna till och vilken bild har målgruppen om er idag? Vi anpassar uppläggen efter din organisations behov; i vår verktygslåda för fördjupade intressentanalyser finns möjlighet till såväl djupintervjuer som enkätundersökningar och analys av medier och politiska program. 


Behöver din organisation struktur och ökad kunskap om omvärldsaktörer med betydelse för er och den politik ni vill påverka? Hör av er för en träff och dialog. 

big

Endagskurs: Påverka kommuner och landsting

Är du förtroendevald eller anställd i en organisation som vill förstå, utveckla sin dialog med eller påverka landets kommuner och landsting? Agenda PR erbjuder dig möjligheten att under en intensiv heldag i april utveckla dina egna och din organisations förmågor att påverka kommuner och landsting. 

 

Under dagen går vi bland annat igenom:

- Grundläggande förutsättningar för lyckat lokal och regional påverkan
- Hur du kan förstå och vara delaktig i beslutsprocesser i kommuner och landsting

- Hur du kan bilda opinion lokalt och regionalt för att påverka
- Hur du kan utveckla din organisations strategiska och operativa arbete med att påverka kommuner och landsting
- Vad politiker och tjänstemän i kommuner och landsting behöver för underlag för att kunna utveckla politik och verksamhet
- Exempel på framgångsrika kampanjer som påverkat kommuner och landsting

 

Du får under dagen träffa lobbyister med gedigen erfarenhet från lokalt och regionalt påverkansarbete och du får prata direkt med lokalpolitiker.

 

Efter kursdagen får du boka in en lunchträff med Agenda PR:s lobbyister för individuell rådgivning om hur just du kan arbeta vidare med lokal och regional påverkan och opinionsbildning utifrån de utmaningar du står inför. 

 

Kursen riktar sig till dig som är förtroendevald eller anställd i en organisation som har intresse i att utveckla relationer med kommuner och landsting. Du är kanske utredare på en paraplyorganisations centrala kontor eller ordförande i en lokalorganisation. 

 

Kursupplägget adresserar både dig som har gedigen erfarenhet av påverkansarbete och dig som är mer ny på området. 

 

Datum: Fredagen den 7 april kl 9.00 till 16.00. 

Plats: Centrala Stockholm i tillgänglighetsanpassade lokaler. 

Kostnad: 9000 kronor exklusive moms per deltagare.

Självklart ingår lunch och fika under dagen samt kursmaterial. Även en uppföljande lunchträff med individuell rådgivning ingår i kursavgiften. 

 

OBS! Antalet platser är mycket begränsat för att möjliggöra mycket dialog och anpassning efter deltagares behov och intressen. 


För mer information eller anmälan kontakta tobias@agendapr.se. 

 

Agenda PR är ett lobbyföretag som i snart tio år har bistått organisationer med påverkan och opinionsbildning gentemot kommuner och lansting. Vi har arbetat med frågor som rör allt från vindkraftutbyggnad till kvinnojourers förutsättningar, cykelinfrastruktur och patienters möjligheter att få rätt medicin. 

big

Granska kommunerna genom Agenda PR:s kommunspegel

AUGUSTI 2016: Agenda PR erbjuder intresseorganisationer och företag möjligheten att granska eller samla in information om och från landets kommuner. 

 

Agenda PR:s kommunspegel ger organisationer möjlighet att ställa enkätfrågor till landets kommunala förvaltningar. Vi bistår er med att formulera frågor, att genomföra studien och levererar till er en resultatrapport. Utifrån de resultat ni få fram kan ni sedan utveckla verksamhet, politik, affärsstrategier eller bilda opinion. 

 

Genom att använda Agenda PR:s kommunspegel som ett sätt att samla in information från eller granska landets kommuner ökar möjligheterna för er som organisation att få hög svarsfrekevens. Genom att flera organisationer köper in sig på enstaka eller flertal frågor kan kostnader delas mellan organisationer. 

 

Kommunspegeln är en tjänst från Agenda PR som är specialiserade på kommun och landstingspolitik. Svarsfrekvens i tidigare kommunspeglar har, beroende på exakt fråga, varierat mellan 62 och 90 procent. 

 

Nästa kommunspegel körs i oktober och ni har en resultatrapport i november. Om ni är intresserade, hör av er till info@agendapr.se eller 0733-90 20 62. 

big

Fullt hus i Agenda PR:s seminarielokal

JULI 2016: Under Almedaslveckan hade vi från Agenda PR fullt upp med att bistå våra uppdragsgivare med allt från att moderera debatter till att arrangera möten och mingel. Vi hade även en seminarielokal där det mestadels var mer än fullsatt med åhörare. 

Under veckan arrangerades i vår lokal samtal om allt från forskning utan djuförsök till ockupationen av Västsahara och välbefinnande i arbetslivet. 

Vi tackar alla som arrangerat seminarier hos oss och alla som besökt dem som talare eller åhörare. Väl mötta om ett år igen. 

small

Dialogmodell för påverkan

APRIL 2016: Vi på Agenda PR har utvecklat en dialogmodell för effektivare och bättre förankrad påverkan. 

 

Modellen kan användas som en direkt påverkansmetod gentemot viktiga målgrupper, och/eller som en metod att ta fram, uppdatera och förankra nya förslag och åsikter inom en organisation. 

 

Modellen har stöd i forskning och har förmågan att hjälpa organisationer att ta fram och prioritera de budskap och förslag som har bäst förutsättningar att ge effekt. 

 

Modellen innebär att vi hjälper din organisaion satt samla representanter från såväl er som från dem ni vill påverka. Under ett dialogmöte som vi processleder får ni tillsammans identifiera och prioritera bland utmaningar. Ni får arbeta fram förslag till åtgärder som bäst möter de utmaningar ni prioriterat och ni får tillsammans identifiera vem som kan göra vad, när och hur för att möta utmaningen.

 

Dialogmötet mynnar ut i en rapport med konkreta förslag som ni och era målgrupper tillsammans identifierat som genomförbara. 

 

Modellen har bland annat använts när vi hjälpt en patientorganisation ta fram förslag till utvecklade nationella regelverk, när olika aktörer inom högskolan och näringslivet ville utveckla modeller för samverkan med varandra, och när kommuner ville utveckla gemensamma metoder att möta lärarbristen. 

 

Kontakta oss om du vill få ett förslag till upplägg som skulle möta just era behov. info@agendapr.se

small

Ny lobbyhandbok från Agenda PR

JANUARI 2016: Nu finns en ny lobbyhandbok att beställa för den som vill. Utan kostnad. Detta är andra utgåvan av Lobbyhandboken och nytt för denna utgåva är fördjupade råd kring att påverka kommuner och landsting samt råd om hur du tar fram rapporter för påverkan och opinionsbildning. Beställ på info@agendapr.se.

Lobbyhandboken kommer även skickas ut till 1000 olika organisationer och företag. 

 

small

Agenda PR i Almedalen

JUNI 2015: För femte året i rad erbjuder Agenda PR en seminarielokal där organiationer utan starka ekonomiska intressen kan arrangera politiska samtal utan någon kostnad. Initiativet har vi tagit för att agera motkraft till den trend som gör Almedalsveckan allt mer kostnadskrävande att medverka vid. En politikervecka som säger sig vara till för alla måste också vara ekonomiskt överkomplig för alla. 

 

Kom gärna och besök något av de arrangemang som genomförs i lokalen på Kinbergs plats 8:

Måndag 11.15-12.15 - Att öppna en vägg - om mångfald och demokrati - Graffitifrämjandet, Subtopia, Studiefrämjandet.
Måndag 13-15 - Ojnareskogen - på liv och död - Föreningen Rädda Ojnareskogen.
Tisdag 10-12 - Porrfritt - dags för lagstiftning mot komersiell pornografi - Sveriges Kvinnolobby, Unizon, Roks.
Tisdag 13-15 - Surrogatmödraskap - ett brott mot mänskliga rättigheter - Sveriges Kvinnolobby, Kvinnliga läkares förening, Roks, Feministiskt nej till surrogatmödraskap.
Onsdag 8.45 - 10 - Naturresursernas förbannelse - Sveriges ansvar i Västsahara - Emmaus Stockholm, Olof Palmes internationella center, Afrikagrupperna. 
Onsdag kl 13-14.45 - Bortförda barn - berättelser ur verkligheten - Glöm Aldrig Pela och Fadime. 

Förutom ovanstående finner du Agenda PR som deltagare och modererande i en rad olika debatter. 
 

big

Lobbykurs för dig som vill påverka kommun och landsting

I maj arrangerar vi en lobbykurs om tre halvdagar för organisationer som vill utveckla sin förmåga att påverka kommuner och landsting. 

 

Under tre fredagsförmiddagar i maj kommer kursdeltagarna att få träffa erfararna lobbyister och politiker för att lära sig mer om hur ett lyckat påverkans- och opinionsbildningsarbete gentemot lokala och regionala beslutsfattare kan bedrivas. Vi kommer gå igenom hur man kan skapa en bra struktur för sitt påverkansarbete, grunder för lyckad lobbying och vi kommer gå igenom lokala beslutsprocesser ur ett påverkansperspektiv. 

 

Deltagarna kommer också att få ta del av andra organisationers framgångsexempel.

 

Kursen vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän i organisationer som har till uppgift att påverka och bilda opinion gentemot kommuner och landsting. 

 

Kursen består av tre träffar klockan 9.00 - 12.30, den 6, 13 och 20 maj. 

 

Kostnaden är 15.000 kronor exklusive moms per deltagare. 

För mer information kontakta tobias@agendapr.se 

big

Letar din organisation efter seminarielokal under Almedalsveckan?

Agenda PR erbjuder organisationer med myket begränsade resurser möjligheten att utan kostnad får arrangera seminarier i Agenda PR:s Almedalslokal. Möjligheten erbjuds från och med måndag till och med onsdag under Almedalsveckan och Agenda PR står för lokal och viss teknik. Insatsen är ett sätt för Agenda PR att bidra till att också organisationer utan tjock plånbok ska kunna vara delaktiga under politikerveckan. 

 

Vi bistår självfallet även övriga organisationer under veckan med att arrangera seminarier, politikermöten och med att moderera debatter och samtal. 

 

Vill ni prata om politikerveckan i Almedalen hör av er till oss. 

big