Våra tjänster

Vi hjälper organisationer och företag att påverka politiska beslut, bilda opinion och att synas i media. Strategier och planer för påverkan måste omsättas i praktisk handling för att vara till någon nytta. Därför vill vi bidra till att våra uppdragsgivares arbete med påverkan och publicitet resulterar i handling och konkreta resultat.

 

Vi finns med i alla förberedande och utvärderande steg i lobbyarbetet, men den direkta kontakten med politiker och journalister tycker vi att uppdragsgivaren själv ska ta. På det sättet bygger uppdragsgivaren upp sitt eget kontaktnät samtidigt som budskapet som kommuniceras blir mer trovärdigt.

 

Nedan kan du läsa om vilka tjänster vi erbjuder. Kontakta oss gärna, så berättar vi mer om vad vi kan göra för just din organisation.

 

 

Handlingsplaner
Vi tar fram handlingsplaner för politisk påverkan och/eller ökad publicitet. En handlingsplan byggs upp tillsammans med ett antal nyckelpersoner hos uppdragsgivaren och den innehåller både utvecklade budskap och kartläggningar av målgrupper, men framförallt, en kronologiskt uppbyggd aktivitetsplan. Denna innehåller information om vad som ska göras, när det ska göras och av vem det ska göras.

 

Löpande arbete med lobbying

Vi hjälper uppdragsgivaren att planera, genomföra och utvärdera lobbyaktiviteter. Vi bistår med att kartlägga målgrupper, utveckla budskap och argument och vi hjälper uppdragsgivaren att bli bättre på att presentera sina förslag för politiker. Därutöver bidrar vi med att ta fram rapporter, underlag, motionstexter och remissvar.

 
Löpande arbete med publicitet

Vi ger stöd till planering, genomförande och utvärdering av publicitetsaktiviteter. Vidare tar vi fram rapporter som underlag för ökad publicitet, skriver debattartiklar, pressmeddelanden och andra texter som gör att medier uppmärksammar uppdragsgivarens idéer, tjänster eller produkter.

 

Undersökningar

Vi genomför undersökningar och skriver rapporter som syftar till att öka det politiska och det mediala genomslaget.

 

Medie- och omvärldsbevakning
Vi genomför medieanalyser och annan form av omvärldsbevakning. Omvärldsbevakningen kompletterar vi med konkreta förslag till aktiviteter.

 

Utbildningar och föreläsningar

Vi genomför föreläsningar och utbildningar om lobbying, opinionsbildning och medierelationer.

 

 

Medieträning

Vi erbjuder skräddarsydda medieträningar. Dessa innehåller bland annat tips att tänka på vid en intervju, budskapsformulering och träning framför kamera eller mikrofon.
                                         

                                                                   © 2009 Agenda PR

big