Våra värderingar

Agenda PR är en värderingsdriven PR- byrå. Att vår verksamhet baseras på värderingar tror vi är till nytta för våra uppdragsgivare, för oss själva och för samhället.

 

 

1. Vi hjälper resurssvaga intressen att få ett större utrymme i samhällsdebatten genom att använda delar av vinsten åt att arbeta ideellt

 

 • En större mångfald av uppdragsgivare gör att våra tjänster får en högre kvalitet. Dessutom ger det möjlighet till spännande samarbeten mellan olika typer av aktörer.
 • Våra medarbetare får själva välja vilka resurssvaga intressen de vill stödja. Det skapar en arbetsglädje ingen annan byrå kan erbjuda.
 • Resurser ska inte avgöra vilka som får utrymme i samhällsdebatten. Även de mest resurssvaga aktörerna ska ha möjlighet att göra sina röster hörda.

 

 
2. Vi har kollektivavtal

 

 • Genom medarbetarnas inflytande och goda villkor garanteras en ständig utveckling av verksamheten och därmed en högre kvalitet i våra tjänster.
 • En god arbetsmiljö, höga ersättningar, personlig utveckling, inflytande på arbetsplatsen och trygghet ger nöjda medarbetare.
 • Att ha kollektivavtal handlar om att värna om den svenska modellen där arbetstagare och arbetsgivare tar ansvar för arbetsmarknadens utveckling.

 

 
3. Vi är öppna med alla våra uppdrag

 

 • Genom vår öppenhet kan våra uppdragsgivare vara säkra på att vi inte arbetar för konkurrerande intressen.
 • Det är viktigt för våra anställda att kunna berätta om vilka intressen de arbetar för.
 • För samhället och demokratin är det viktigt att det framgår vilka som är avsändare av ett budskap.

 

 
4. Vi tackar bara ja till uppdrag där vi känner ett engagemang

 • Genom att vi arbetar med uppdrag vi är engagerade i ökar kvaliteten i våra tjänster.
 • Medarbetarna får en större arbetsglädje om de får arbeta med frågor de känner ett engagemang för.
 • Det är bra för samhället om människor får möjligheten att arbeta med frågor de brinner för.                                                        © 2009 Agenda PR

big