Pressmeddelanden

Agenda PR fördubblar omsättningen

2013-08-15 Agenda PR har lämnat in sitt bokslut för2012. Omsättningen i företaget fördubblades jämfört med föregående år och ligger nu på 4,7 miljoner kronor. Rörelseresultatet går samtidigt från 228.000 kronor år 2011 till 974.000 kronor år 2012, vilket  innebär en vinstmarginal på över 20 procent. Samtidigt som resultatet pekar uppåt har byrån hjälpt organisationer med begränsade ekonomiska resurser kostnadsfritt eller till kraftigt reducerat pris, motsvarande ett värde på en halv miljon kronor. Det starka resultatet innebär fortsatt stöd till ekonomiskt små organisationer.


– Resultatet visar att det går att vara ett företag som har stark ekonomi samtidigt som anställda erbjuds kollektivavtal och goda villkor. Vi visar även att det går att göra ett bra resultat samtidigt som delar av vinsten återinvesteras i samhället. Plussiffror i år innebär att vi även nästa år kommer arbeta också för dem som är utan ekonomiska resurser, säger Tobias Smedberg, en av Agenda PR:s grundare.

 

Under slutet av verksamhetsåret 2012 genomfördes två rekryteringar men genomsnittsantalet anställda för året var tre heltidstjänster. Det innebär att byråintäkten per anställd var cirka 1,5 miljoner kronor. Det som ligger bakom den snabba tillväxten och starka resultatet är främst en ökad efterfrågan på Agenda PR:s utrednings- och undersökningstjänster.

 

– Ju närmare vi kommer valet 2014 desto större blir behovet hos organisationer, myndigheter och företag att få fram välunderbyggda underlag som beskriver problem och möjligheter inom olika politikområden. Vi är lika mycket ett utredningsföretag som en mer traditionell pr-byrå och det har gett positiv effekt på vårt resultat, säger Lars Jonsson, en av Agenda PR:s grundare.

 

Agenda PR  återinvesterar vinsten genom att ge stöd till aktörer som har behov men inte råd att anlita pr-byråer. Under året som gått har Agenda PR hjälpt organisationer att påverka och bilda opinion helt eller delvis utan att ta betalt till ett värde av en halv miljon kronor. Agenda PR har även erbjudit organisationer seminarielokaler under Almedalsveckan utan kostnad och genomfört undersökningar för organisationer utan köpkraft. Det starka resultatet 2012 innebär att Agenda PR under 2013 kommer att erbjuda tjänster för sådana organisationer till ett värde av minst en halv miljon kronor.

 

Agenda PR kommer rekrytera minst en ny medarbetare under hösten.

big

Var fjärde kommun tar inte emot medborgarförslag

En ny undersökning visar att var fjärde kommun i Sverige inte har infört rätt för kommuninvånare att lämna in så kallade medborgarförslag till kommunfullmäktige. Detta trots att det har gått exakt tio år sedan möjligheten att införa medborgarförslag skrevs in i kommunallagen. Agenda PR, som genomfört undersökningen, menar att medborgarförslag är den tyngsta påverkansmöjlighet enskilda medborgare har mellan de allmänna valen.  
  

– Rätt att lämna in medborgarförslag borde finnas i alla kommuner. Ingen annan påverkansmöjlighet har samma formella status som den enskildes rätt att lämna in förslag som kommunens politiker måste fatta beslut om, säger Tobias Smedberg, en av Agenda PR:s grundare.
 
I den enkätundersökning som 252 av landets kommuner svarat på framgår att tre av fyra kommuner antingen har infört, eller är i begrepp att införa, rätt för invånarna att lämna in medborgarförslag. Det är något fler än i en liknande undersökning för sex år sedan. Då hade bara två av tre kommuner infört medborgarförslagsrätt. Medborgarförslag har legal status genom kommunallagen och ska behandlas av kommunens förtroendevalda.
Bland den fjärdedel av kommunerna som inte har infört medborgarförslagsrätt så hänvisas till andra former av medborgardialoger. Dessa sätt att involvera medborgarna har dock inte samma tyngd och kräver inte att kommunens parlamentariska församlingar tar ställning till de förslag som kommer in.
 
– Det är positivt att många kommuner vill involvera medborgarna mer i beslutsfattandet. Att ge medborgarna rätt att lämna in medborgarförslag kan vara ett viktigt sätt att ta medborgarnas åsikter på allvar också de år då det inte är allmänna val, säger Tobias Smedberg.
 
Undersökningen som publiceras idag visar även att i hälften av de granskade kommunerna som uppger att de har medborgarförslagsrätt så har det lämnats in över tio medborgarförslag det senaste året. I en tredjedel av kommunerna har det lämnats in 20 förslag eller fler.
 
Läs undersökningen i sin helhet här.
 Undersökningen som publiceras idag visar även att i hälften av de granskade kommunerna som uppger att de har medborgarförslagsrätt så har det lämnats in över tio medborgarförslag det senaste året. I en tredjedel av kommunerna har det lämnats in 20 förslag eller fler.
 

 

 

big

Facklig utredare till Agenda PR

Agenda PR har rekryterat Roger Syrén från fackförbundet ST där han varit utredare. Under våren har Roger varit med och startat upp Arenagruppens opinionsbildande verksamhet och han har tidigare varit politisk sekreterare i landstinget samt arbetat vid Socialdepartementets politiska stab. Roger kommer främst att stärka upp Agenda PR:s arbete med fackliga uppdragsgivare samt med utrednings- och rapportuppdrag, som blir en allt större del av företagets verksamhet.  

 

– Agenda PR är en värderingsdriven byrå som vill bidra till att fackförbunden blir starkare påverkansaktörer och det lockar mig. Att få arbeta med att hjälpa många olika aktörer med både strategier och konkret handling är också något som tilltalar mig, säger Roger Syrén som gör sin första arbetsdag på Agenda PR idag.

 

Agenda PR får allt fler uppdrag som syftar till att stödja fackförbunden i deras opinionsbildning och påverkan och väljer därför att ytterligare stärka sin fackliga kompetens med rekryteringen av Roger. Företaget arbetar även mycket med att ta fram rapporter och göra utredningar vilket gör rekryteringen av en person med utredningskompetens till en viktig del i företagets utveckling.

 

– Fackförbunden ligger i startgroparna för att påverka såväl regering som opposition inför valrörelsen 2014. Genom att rekrytera Roger Syren kan vi hjälpa fler fackliga aktörer att bli mer synliga och nå bättre resultat i samhällsdebatten, säger Lars Jonsson, en av Agenda PR:s grundare.

 

Bland Agenda PR:s nuvarande uppdragsgivare finns Hjälpmedelsinstitutet, Mälardalsrådet, kampanjen Hjärnkoll, omsorgsföretaget Humana, LO och arbetsmiljöorganisationen Prevent.

 

Nyligen rekryterade Agenda PR även Kristi Rasmussen Eklund som har gedigen erfarenhet som kommunikationschef vid myndigheter, fackförbund och företag.

big

Erfaren kommunikationskonsult till Agenda PR

Agenda PR har rekryterat Kristi Rasmussen Eklund som senast kommer från Akademiska Hus Stockholm där hon varit kommunikationsansvarig. Kristi har över 30 års erfarenhet av kommunikationsarbete. Hon har bland annat varit informationschef på Lottorna och Civilingenjörsförbundet och när Stockholm var Europas kulturhuvudstad 1998. Kristi har även varit enhetschef på Sidas informationsenhet och kommer att stärka upp Agenda PR:s arbete med samhällsorienterade uppdrag.

 

– Agenda PR är profilerade mot kommunikation som bär viktiga samhällsbudskap och det ligger i linje med mina erfarenheter och vad jag vill arbeta med, säger Kristi Rasmussen Eklund som tillträder sin tjänst under hösten.
Agenda PR har under senaste året fått allt fler kommunikationsuppdrag inom eller näraliggande den offentliga sektorn, bland annat för Hjälpmedelsinstitutet och för den regeringsinitierade kampanjen Hjärnkoll.
 
Med rekryteringen av Kristi hoppas Agenda PR på fortsatt profilering mot uppdragsgivare inom offentlig verksamhet. Kristi har arbetat med flera stora myndighetskampanjer tidigare i sin karriär. Hon har bland annat varit kommunikationsansvarig när dåvarande Riksförsäkringsverket kampanjade kring föräldraförsäkringen och införandet av sjuklön.
 
– Vi ser en allt större efterfrågan på våra rådgivningstjänster inom samhällskommunikation och påverkan, därför är rekryteringen av Kristi helt rätt för oss. Kristi har erfarenhet av att kommunicera mycket komplicerade samhällsfrågor och det värdesätter våra uppdragsgivare, säger Lars Jonsson, en av Agenda PR:s grundare.
 
Bland Agenda PR:s nuvarande uppdragsgivare finns bland andra Mälardalsrådet, kampanjen Hjärnkoll, omsorgsföretaget Humana, Hjälpmedelsinstitutet, LO och arbetsmiljöorganisationen Prevent.
big

Agenda PR rekryterar s-politiker

Agenda PR rekryterar Magdalena Streijffert från Socialdemokraterna. Magdalena har under föregående mandatperiod varit riksdagsledamot. Hon har där haft mandat i utbildningsutskottet, socialförsäkringsutskottet och EU-nämnden. Som pr-konsult kommer Magdalena stödja olika aktörers arbete med påverkan och opinionsbildning.

 

– För mig är det viktigt att få arbeta i en värderingsdriven verksamhet där jag kan välja uppdrag som jag själv känner ett engagemang för. Jag tilltalas också av att Agenda PR även tar strid för och hjälper de aktörer som har behov men inte råd att anlita en pr-byrå, säger Magdalena Streijffert.

Magdalena har under mandatperioden 2006-2010 varit riksdagsledamot för Socialdemokraterna, valkrets Halland. Hon har varit ansvarig för Socialdemokraternas asyl- och flyktingpolitiska frågor. Hon har även gjort sig känd för sitt engagemang för demokrati och mänskliga rättigheter i Burma och Västsahara. I inrikespolitiken har hon bland mycket annat kämpat för en utbyggd högskola och för utförsäkrades situation. Innan riksdagsuppdraget var Magdalena ordförande för Socialdemokratiska Studentförbundet.

Huvuddelen av Agenda PR:s uppdrag rymmer opinionsbildning eller politisk påverkan och det har gjort att just Magdalena har rekryterats.

 

– Vår ambition är att vara landets mest kompetenta rådgivare inom kommunikation och politisk påverkan, och därför gläds vi åt att kunna rekrytera Magdalena med hennes breda erfarenhet. Hon har dessutom sakkunskap i många av de frågor vi arbetar med, exempelvis socialpolitik, högre utbildning, fackliga frågor och internationell rättvisa, säger Tobias Smedberg, en av Agenda PR:s grundare.

 

Magdalena tillträder sin tjänst på Agenda PR den 1 februari 2011. Vid byrån arbetar sedan tidigare företagets två grundare, Lars Jonsson, statsvetare och tidigare näringspolitiskt ansvarig på fackförbundet Sif, samt Tobias Smedberg, tidigare projektledare på Westander och SFS-ordförande.
 

big

Ny undersökning riktad till styrelser i fackförbund: Facktoppar vill samarbeta för ökat inflytande

Nästan nio av tio fackliga företrädare anser att det finns ett behov att gå samman i en gemensam satsning för att stärka löntagarnas röst. Fler än åtta av tio upplever att arbetsgivarnas gemensamma påverkansarbete har haft effekt på politiska reformer. Det visar en ny undersökning, där styrelseledamöter i 30 av de största fackförbunden tillfrågats om sin syn på fackets betydelse och inflytande.


– Det är hög tid för facken att svara upp mot arbetsgivarnas långsiktiga påverkansarbete och återta sin ställning som löntagarnas röst. Nära nio av tio anser att det behövs en gemensam kraftsamling. Det pekar på att det finns en vilja att agera och nu krävs också handling, säger Lars Jonsson, en av Agenda PR:s grundare.
Undersökningen bygger på enkät där 203 styrelseledamöter i de 30 största fackförbunden i de tre centralorganisationerna svarat på frågor om fackets betydelse och insatser och Svenskt Näringslivs påverkansarbete. Resultaten visar att 87 procent av de svarande tycker att det finns ett behov av att som arbetsgivarorganisationerna gå samman för att stärka sin röst inom opinionsbildning, politisk påverkan och forskning.
Nio av tio tycker att arbetsgivarna fått en starkare position på arbetsmarknaden och i samhällsdebatten genom sina satsningar på påverkan, och fler än åtta av tio anser att detta också påverkat utformningen av politiska reformer. Över 70 procent menar också att arbetsgivarna är bättre än facken på att bilda opinion och att påverka viktiga beslutsfattare.

 

– Det är glädjande att man vill prioritera opinionsbildning och att man vill samarbeta om detta, men det gäller att gå från ord till handling, säger Boa Ruthström, chef Arena Idé.


Undersökningen genomfördes i juni 2010 av Agenda PR och Arena Idé. Enkänte skickades till 389 personer i de 10 största förbunden inom LO, TCO respektive SACO. 203 personer besvarade enkäten.

big

PR ska uppmärksamma bortglömd konflikt

Emmaus Stockholm har inlett ett samarbete med Agenda PR för att uppmärksamma Marockos ockupation av Västsahara och för att få fler att skänka kläder till Västsaharas flyktingar. De första aktiviteterna kommer bli synliga redan nästa vecka. Då kommer Emmaus Stockholm under ett event vid sin sorteringscentral i Västberga sända iväg container nummer 1036 med kläder och arrangera debatt mellan de politiska blocken. – Att en ockupation av ett helt land så nära Europa kan passera nästan obemärkt i svenska medier är bedrövligt. Vi vill genom samarbetet med Emmaus Stockholm bidra till att svenska medier och politiker får upp ögonen för Västsahara, säger Tobias Smedberg, en av Agenda PR:s grundare.Marocko ockuperar Västsahara sedan 1975 i strid mot FN-resolutioner och beslut från Internationella domstolen i Haag. Emmaus Stockholm bildar opinion för att uppmärksamma konflikten och samlar dessutom in kläder till Västsaharas flyktingar, bland annat genom en butik på Götgatan i Stockholm. För att få fler att skänka kläder och för att uppmärksamma ockupationen av Västsahara inför valet nästa år har organisationen vänt sig till Agenda PR för att få stöd. – Så länge svenska medier och politiker är tysta i frågan om Marockos ockupation av Västsahara så kan den fortgå. Genom att få mer medial uppmärksamhet kring frågan kan vi på sikt bidra till att ockupationen upphör, säger Anna Nilsson, informationsansvarig på Emmaus Stockholm.Arrangemanget vid sorteringscentralen i Västberga kommer att äga rum på onsdag den 30/9 kl. 10-11.
 

big

Sju av tio debattörer är män

En ny granskning av Dagens Nyheters debattutrymme visar att sju av tio debattörer under senaste året är män. Granskningen, som publiceras samma dag som DN-debatt får en ny debattredaktör, visar även att borgerliga politiker är publicerade dubbelt så ofta som oppositionspolitiker. Agenda PR, som står bakom undersökningen, menar att DN har en slapp inställning som gör mäns och borgerliga politikers åsikter viktigare än andras.

– När män ges mer utrymme på debattsidor signalerar det att män har viktigare saker att berätta än kvinnor. Som redaktör för Sveriges mest uppmärksammade debattutrymme har man ett ansvar att ge kvinnor lika möjligheter som män att göra sina röster hörda i samhällsdebatten, säger Tobias Smedberg, en av Agenda PR:s grundare.

Granskningen omfattar samtliga publicerade artiklar från 1 april 2008 till 31 mars 2009. Av de totalt 930 skribenterna var sju av tio män. Mer än var tredje skribent var politiker och bland politikerna var allianspartiernas företrädare i klar majoritet. 33 procent av utrymmet som upptas av svenska politiker kom från de rödgröna partierna, medan dubbelt så stort utrymme, 67 procent, upptogs av borgerliga avsändare. Agenda PR menar att den ojämlika fördelningen av debattutrymme mellan blocken kan bli ett särskilt allvarligt problem när det närmar sig val.

– Förutom att ge män och kvinnor lika möjligheter att synas har den nya redaktören för debattsidan också ett stort ansvar att ge de politiska blocken lika möjlighet att synas. När partierna har märkbart skilda möjligheter att få debattutrymme påverkar det också väljarna som inte får tillgång till lika mycket information från de olika politiska blocken, säger Tobias Smedberg.

Rapportens statistik kommer från den B-uppsats om DN-debatt som statsvetarstudenterna Anders Utbult och Niels Selling lägger fram vid Uppsala universitet imorgon.

Ladda ned hela rapporten (åtta sidor) med grafer här:    www.agendapr.se

big

Brian Palmer gästar Almedalen

F.d. Harvardlektorn, debattören och författaren Brian Palmer kommer till politikerveckan i Almedalen för att vara huvudtalare vid ett seminarium om företags etik och etiskt företagande. Seminariet arrangeras av pr-byrån Agenda PR.

– Jag kommer till Almedalen för att diskutera etiskt företagande i greenwashings skugga. I ett tidevarv när varje oljebolag beskriver sig själv som miljövän, hur skiljer vi åt de etiska seriösa från de oseriösa? Det finns ett imponerade intresse för sådana frågor bland svenska konsumenter, företagare och politiker, säger Brian Palmer.

Brian Palmer fick år 2002 pris som Harvards bästa lärare. Han är nu verksam i Sverige som gästprofessor till Torgny Segerstedts minne vid Göteborgs Universitet och undervisar även vid Uppsala Universitet. Han har varit sommarpratare på radio P1, författare till boken George W Reinfeldt och redaktör till Global Values 101.

Seminariet som Brian Palmer medverkar vid kommer att handla om företags etiska ansvar för miljö och människor. Arrangören Agenda PR kallar sig Sveriges första värderingsdrivna pr-byrå och vill med debatten få fler företag, organisationer, politiker och konsumtenter att vidta konkreta åtgärder för att stimulera ett mer hållbart företagande.

– Det känns angeläget att under en politikervecka belysa något som verkligen berör oss alla, nämligen hur våra företag påverkar miljö och människor. Alla företag lämnar spår efter sin verksamhet, frågan är vilka spår vi vill lämna, säger Lars Jonsson, en av grundarna till Agenda PR.

Vid seminariet deltar även Rosita Runegrund från kristdemokraterna, Henrik Lindholm från Fair Trade Center samt Svante Bengtsson vd för företaget Rehact.

SEMINARIET ÄGER RUM MÅNDAG DEN 7 JULI KL 15.00 TILL 16.00.
Sal D21 Högskola på Gotland
Deltagarna finns tillgängliga för intervjuer i anslutning till seminariet

big

Miljöfrågorna störst på Almedalsveckan

Miljöfrågorna kommer att bli mest debatterade på årets Almedalsvecka och intresseorganisationer arrangerar flest seminarier. Det visar en sammanställning från Agenda PR, som har listat vilka tio ämnen som förekommer mest bland årets arrangemang.


– Miljöfrågorna kommer att få ett stort utrymme på årets Almedalsvecka. Vilka frågor som diskuteras mest under veckan kan ge en fingervisning om vilka frågor som kommer att bli viktiga inför nästa års EU-parlamentsval och valet 2010, säger Tobias Smedberg, en av grundarna till Agenda PR.

 

Bland arrangörerna är intresseorganisationer vanligast och de står som arrangörer för cirka 300 aktiviteter. Företag och företagarorganisationer arrangerar drygt 230 aktiviteter medan myndigheter och kommuner anordnar drygt 100 aktiviteter. De politiska partierna och deras organisationer står för cirka 60 arrangemang.

 

Totalt finns 662 arrangemang anmälda under Almedalsveckan. Nedan listas hur många av dessa som i det officiella Almedalsprogrammet tar upp respektive ämne:

Plats Ämne Antal arrangemang

 

  1     Miljö och klimat        98
  2      Vård och omsorg          63
  3      Arbetsmarknad och fackliga frågor          53
  4      Näringspolitik          47
  5      Hälso-, drog- och nykterhetsfrågor          42
  6      Jämställdhet och jämlikhet          40
  7     Fordon, transport och infrastruktur          39
  8     Skola, utbildning och forskning          38
  9     Mediefrågor          32
  10     Bostäder          22


big