Rapporter

Rapport om medborgarförslag i Sveriges kommuner

Var fjärde kommun i Sverige inte har infört rätt för kommuninvånare att lämna in så kallade medborgarförslag till kommunfullmäktige. Detta trots att det har gått exakt tio år sedan möjligheten att införa medborgarförslag skrevs in i kommunallagen. Ladda ned och läs rapporten här: Kommunspegeln 2012 Agenda PR- rapport.pdf

big

Rapport om fackens makt

 

Fackets framtida roll som samhällsaktör – tankar om möjligheterna att påverka den politiska dagordningen.

Läs rapporten här

 

 

Lobbyhandboken

 

För att inspirera fler till att påverka och vara delaktiga i samhällsdebatten ger Agenda PR ut Lobbyhandboken. Den kan beställas gratis i enstaka exemplar på

info@agendapr.se

big