Våra tjänster

Agenda PR hjälper organisationer och företag att påverka politiska beslut, bilda opinion och att synas i media. Planer måste omsättas i praktisk handling för att komma till nytta. Därför bistår vi inte bara i det strategiska arbetet, utan erbjuder också en rad operativa insatser för att bidra till konkreta resultat. Nedan kan du läsa om vilka tjänster vi erbjuder.

Kontakta oss gärna, så berättar vi mer.

Uthyrning av kompetens

Vi hyr regelbundet ut kompetens till organisationer som behöver extra stöd eller tillfälligt behöver hyra in...

Medieträning och utbildning

Förutom medieträningar håller vi skräddarsydda föreläsningar och utbildningar om lobbying, opinionsbildning,...

Undersökningar och rapporter

Vi genomför både kvantitativa och kvalitativa undersökningar och skriver rapporter som syftar till att öka det politiska...

Löpande arbete med publicitet

Vi ger stöd i att planera, genomföra och utvärdera publicitetsaktiviteter.

Det kan exempelvis handla om att ta fram...

Medie- och omvärldsbevakning

Vi genomför medieanalyser och andra former av analyser av omvärlden.

Analyserna kompletterar vi med konkreta förslag på...

Löpande arbete med lobbying

Vi hjälper uppdragsgivare att planera, genomföra och utvärdera lobbyaktiviteter.

Vi bistår med att kartlägga målgrupper,...