tjanster

Löpande arbete med lobbying

Vi hjälper uppdragsgivare att planera, genomföra och utvärdera lobbyaktiviteter.

Vi bistår med att kartlägga målgrupper, utveckla budskap och argument och vi hjälper uppdragsgivare att bli bättre på att presentera sina förslag för politiker.