tjanster

Medie- och omvärldsbevakning

Vi genomför medieanalyser och andra former av analyser av omvärlden.

Analyserna kompletterar vi med konkreta förslag på aktiviteter.