tjanster

Löpande arbete med publicitet

Vi ger stöd i att planera, genomföra och utvärdera publicitetsaktiviteter.

Det kan exempelvis handla om att ta fram handlingsplaner, debattartiklar, rapporter eller pressmeddelanden.