Våra uppdragsgivare

Agenda PR:s uppdragsgivare är i första hand ideella organisationer, men vi har genom åren också samarbetat med flera myndigheter och företag. Nedan följer ett urval av nuvarande och tidigare uppdragsgivare där vi har genomfört större uppdrag.

PTK

Förhandlings- och samverkansrådet PTK förhandlar kollektivavtal och utbildar på uppdrag av 25 fackförbund. Arbetar för...

Emmaus Stockholm

En ideell förening som arbetar för en mer rättvis fördelning av jordens resurser. www.emmausstockholm.se

Vision

Vision är ett fackförbund som leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i kommuner, landsting, regioner,...

LO-distriktet i Stockholms län

LO-distriktet i Stockholms län omfattar 25 förbundsavdelningar som i sin tur har ungefär 170.000 medlemmar....

Unizon

Samlar över 130 kvinnorjourer, tjejjourer, och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från...

Leader Gute

En ideell förening som har till uppgift att genomföra den lokala strategi för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden...

Forska utan djurförsök

Organisationens syfte är att stödja forskning med målet att djurförsök, särskilt plågsamma sådana, ska ersättas med...

Akavia

Akavia bildades av Jusek och Civilekonomerna den 1 januari 2020 och samlar idag 130 000 ekonomer, jurister,...

Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Verkar för att diagnosbärare skall får bättre levnadsvillkor, bland annat genom förbättrad vård och omsorg....

Mälardalsrådet

Rådets roll är att vara en storregional mötesplats för medlemmarna, kommuner och landsting i Stockholm-Mälarregionen....

Finansförbundet

Finansförbundet är Sveriges största fackliga organisation inom bank- och finansbranschen. www.finansforbundet.se

Cykelfrämjandet

Cykelfrämjandet är en ideell folkrörelse med medlemmar över hela landet. www.cykelframjandet.se

Hela Sverige ska leva

En medlemsorganisation för cirka 5 000 lokala utvecklingsgrupper runt om i landet som arbetar för att utveckla sitt...

Prevent

Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. www.prevent.se

Statskontoret

Statskontoret gör utredningar och utvärderingar inom alla sektorer och på uppdrag av regeringen. Rapporterna används för...

Hjärnkoll

Hjärnkoll var en regeringsinitierad kampanj som bedrevs av myndigheten Handisam tillsammans med nätverket NSPH med...

Hjälpmedelsinstitutet

Hjälpmedelsinstitutet var ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med...