uppdragsgivare

Emmaus Stockholm

En ideell förening som arbetar för en mer rättvis fördelning av jordens resurser.

www.emmausstockholm.se