uppdragsgivare

Forska utan djurförsök

Organisationens syfte är att stödja forskning med målet att djurförsök, särskilt plågsamma sådana, ska ersättas med moderna djurfria metoder.

www.forskautandjurforsok.se