uppdragsgivare

Hela Sverige ska leva

En medlemsorganisation för cirka 5 000 lokala utvecklingsgrupper runt om i landet som arbetar för att utveckla sitt närområde.

www.helasverige.se