uppdragsgivare

Hjälpmedelsinstitutet

Hjälpmedelsinstitutet var ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning (numer en del av Myndigheten för delaktighet).

www.hi.se