uppdragsgivare

Hjärnkoll

Hjärnkoll var en regeringsinitierad kampanj som bedrevs av myndigheten Handisam tillsammans med nätverket NSPH med visionen att skapa ett samhälle där har samma rättigheter och möjligheter i olika sammanhang oavsett psykisk funktionsförmåga (från och med 2015 är Hjärnkoll självständigt).

www.hjarnkoll.se