uppdragsgivare

Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Verkar för att diagnosbärare skall får bättre levnadsvillkor, bland annat genom förbättrad vård och omsorg.

www.sallsyntadiagnoser.se