uppdragsgivare

Statskontoret

Statskontoret gör utredningar och utvärderingar inom alla sektorer och på uppdrag av regeringen.

Rapporterna används för effektivisering och omprövning av statlig verksamhet.

www.statskontoret.se