Vi hjälper resurssvaga intressen att få ett större utrymme i samhällsdebatten genom att använda delar av vinsten åt att arbeta ideellt

En större mångfald av uppdragsgivare gör att våra tjänster får en högre kvalitet. Dessutom ger det möjlighet till spännande samarbeten mellan olika typer av aktörer.

Våra medarbetare får själva välja vilka resurssvaga intressen de vill stödja. Det skapar en arbetsglädje ingen annan byrå kan erbjuda.

Resurser ska inte avgöra vilka som får utrymme i samhällsdebatten. Även de mest resurssvaga aktörerna ska ha möjlighet att göra sina röster hörda.


Vi har kollektivavtal

Genom medarbetarnas inflytande och goda villkor garanteras en ständig utveckling av verksamheten och därmed en högre kvalitet i våra tjänster.

En god arbetsmiljö, höga ersättningar, personlig utveckling, inflytande på arbetsplatsen och trygghet ger nöjda medarbetare.

Att ha kollektivavtal handlar om att värna om den svenska modellen där arbetstagare och arbetsgivare tar ansvar för arbetsmarknadens utveckling.


Vi är öppna med alla våra uppdrag

Genom vår öppenhet kan våra uppdragsgivare vara säkra på att vi inte arbetar för konkurrerande intressen.

Det är viktigt för våra anställda att kunna berätta om vilka intressen de arbetar för.

För samhället och demokratin är det viktigt att det framgår vilka som är avsändare av ett budskap.


Vi tackar bara ja till uppdrag där vi känner ett engagemang

Genom att vi arbetar med uppdrag vi är engagerade i ökar kvaliteten i våra tjänster.

Medarbetarna får en större arbetsglädje om de får arbeta med frågor de känner ett engagemang för.

Det är bra för samhället om människor får möjligheten att arbeta med frågor de brinner för.


kontakt